Рыспаева Сонун Сыдыевна


Рыспаева  Сонун Сыдыевна

 ОБРАЗОВАНИЕ

 • 1976-1982 КЖПИ Педагогика  Кыргызский язык илитература
 • 1986-1988      Высшая партийная шк.       По атеизму    Атеизм

ОПЫТЫ  РАБОТЫ

 • 01.1977/08.1977 Сш. Бостери Пионервожатая
 • 1977-1978 Фрунзенское шв. Объединение им. ВЛКСМ Швея
 • 1978-1982 Фрунзенский Политехнический Институт Лаборант
 • 1982-1992 Сш.Калба Таласского района зам. директора по воспитательной раб. учитель кыргызского языка
 • 1992-2000 Сш. Калба. Таласского района Заместитель директора учитель кыргызского языка
 • 2000-2005 Директор Сш. Калба,  учитель кыргызкого языка
 • 2009-2013 ИСИТО  ст. преп.  Учитель кыргызского языка
 • 2013г. НОУ УНПК МУК Ст. преп.  Кыргызского яз.
 
        Тажрыйбасын жогорулатуу:
 • Учебно-методический центр Дополнительного образования СЕРТФИКАТ «По методике преподавания кыргызского языка как иностранного»
 • Центр науки и Инноваций СЕРТИФИКАТ «Инновационные методы преподавания. Качество знаний учащихся. Методика преподавания»
 • Семинар КМЮА СЕРТИФИКАТ «Юрлингвистика укуктук текстерди мамлекеттик тилде сабаттуу жзуу көйгйөлөрү”
 • Межвузовская научная конференция КМЮА  «Благодарствен-ное письмо преподавателю за активное участие  на научную межвузовскую VIIконференция студентов. Тема: Тил жна укук алардын өз ара байланышы”.
 • Конференция  УНПК МУК  “ Ч. Айтматов жана коомдук цивилизация” 88 жылдыгына.
 • 2018-жыл, 18-май Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата Талас облусунун Шекер айылында, Т.Айтматов атындагы орто мектебиндеги "Ч.Айтматовдун маданият, тил, тарых, этностор жана ааламдашуу аттуу темада откорулгон эл аралык илимий-практикалык конференциясына
 • 2019-жыл 4-октябрь КМЮАсындагы мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына арналган тегерек стол жана интеллектуалдык оюнуна катышып 1-орундагы дипломду Адылбеков Бакдоолот  камсыздады

          Илимий эмгектери: 
          Кыргыз тилинин грамматикасы  окуу китеби 2015-ж КЭАУ 
          Кыргыз тилинин грамматикасы багыттар боюнча экинчи  ондолуп            басылышы 2019-жыл, КЭАУ
          Кыргыз тили жана адабияты боюнча окуу методикалык                                комплексин жасады