Новости

— Мамлекеттик аттестацияны өткөрүүгө алгачкы кадамдар
702
Мамлекеттик аттестацияны өткөрүүгө алгачкы кадамдар
Урматтуу Кыргызстан Эл аралык университетинин жалпы жамааты жана студенттери! Бугунку Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу биздин университетте үзгүлтүксүз видеосабактар өтүлуүдө жана Кыргыз тили жана адабияты боюнча Мамлекеттик сынакка карата Zoom программасы аркылуу КЭАУнун 2 курсунун студенттерине 21-апрелде биринчи жолу онлайн-консультация ийгиликтүү өттү.  
      
Улуу ойчул Ж.Баласагын “Билим бар жерде бийиктик бар, парасат бар жерде улуулук бар” бекринен айтпаса керек, жаралган Кыргызстандагы азыркы оор абалда студенттерге өз билимибизди беришибиз кажет.

Кыргызстан Эл аралык университетинин жетекчилигине, Окуу-административдик иштери боюнча проректорлоруна, деканаттардын  курамына, Билим берүү департаментинин башчысы, Кадрлар бөлүмүнүн башчысы,  кафедра башчылары жана бардык мугалимдер жамаатына ушул кундөрү ишти үзгултүккө учуратпай  талбай эмгек жасап кыргыз элине кызмат кылып, Билим берүү тармагында өз салымдарын кошуп жатышат! Сиздерге,  студенттерге жана жалпы Кыргызстандыктарга сабырдуулук жана үй-бүлө, жакындарыныз менен сак-саламат болуңуздар! “Күч - бирдикте” демекчи, бирдикте  бул илдетти жеңебиз!

Кыргызстан Эл аралык университетинин Кыргыз-орус тилдери кафедрасы