Новости

— «Айтматовдун ааламы» аттуу ЖОЖдор аралык конференция
1348
«Айтматовдун ааламы» аттуу ЖОЖдор аралык конференция
23.11.2017 жылы өткөрүлгөн «Айтматовдун ааламы» аттуу ЖОЖдор аралык конференцияга А-1-17 тайпасынын студенти Нурматова Нурзана катышып, сыйлык орунга жана мактоо граммотасына ээ болду.

Жетекчиси: кыргыз тили дисциплинасынын ага окутуучусу Рыспаева Сонун Сыдыевна