Новости

— 23-сентябрь мамлекеттик тил кунуно арналган «Эне тилим-доолотум» аттуу онлайн конференциясына чакырабыз!
760
23-сентябрь мамлекеттик тил кунуно арналган «Эне тилим-доолотум» аттуу онлайн конференциясына чакырабыз!
Кыргызстан Эл аралык университетинин «Кыргыз-орус тилдери» кафедрасынын   23-сентябрь мамлекеттик тил кунуно арналган «Эне тилим – доолотум» аттуу (онлайн) конференциясына чакырабыз!

Кыргыз Республикасынын Мамлекттик
тили жонундо Мыйзамын, Кыргыз Республикасында Мамлекеттик тилди онуктуруу жана тил саясатын оркундотуу боюнча чаралар жонундо Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын окмотунун 2020-жылдын 24-августундагы №21-32572 Мамлекеттик тил кунун белгилоо жонундогу тапшырмасын аткаруу жана 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил кунун белгилоо максатында буйруктун негизинде откорулуп жаткан  Кыргызстан Эл аралык университетинин  ОИОК «Кыргыз-орус тилдери» кафедрасынын   23-сентябрь мамлекеттик тил кунуно арналган «Эне тилим – доолотум» аттуу (онлайн)  конференциясы откорулот.

Откоруу куну: 23.09.2020 саат 10.00 – 12.00
Орду: КЭАУ ОИОК батыш кампусу, борбордук кампус

«Эне тилим – доолотум» аттуу (онлайн) конференциясына катышыныздар. Конференция Zoom платформасы аркылуу откорулот. Индентификатору: 8367930091 

Коду: 6Da5BD