КЭАУнун ОИӨКнин профессордук-окутуучулар курамынын кызматтык нускамалары