Главная

«КЭАУ» ОИӨК кыргыз-орус тилдери кафедрасы


 
 Кафедра башчысы
ф.и.к., доц. м.а.Түмөнбаева Мира Жээнбаевна 
Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л. Толстой көч., 17а/1 кабинет № 209 
Телефон: +996 312 641159
Эл дарек: kkr.iuk.kg
 E-mail: mira_ tumonbaeva@mail.ru

Кафедра тууралуу  
Кафедрада 1-курстарга төмөндөгүдөй дисциплиналар окутуулат

                                                                                                   — Кыргыз тили жана адабияты

 • Эл аралык мамилелер
 • Юриспруденция
 • Философия
 • Экономика
 • ИВТ
 • Социалдык иштер
 • Котормо таануу
 • Аймак таануу
 • Филология
— Орус тили

 • Эл аралык мамилелер
 • Юриспруденция
 • Философия
 • Экономика
 • ИВТ
 • Социалдык иштер
 • Котормо таануу
 • Аймак таануу
 • Филология
II курс боюнча

                                                                                                     -Кеп маданияты жана кыргыз тили

 • Аймак тануу адистиги
 • Философия адистиги
Профессордук-окутуучулук курамы
 • Түмөнбаева М.Ж. каф. башчысы, ф.и.к. кыргыз тили
 • Исманова Г.А. ага окутуучу (орус тили)
 • Намазова А.Н. ага окутуучу (орус тили)
 • Айльчиева А.Ж. ага окутуучу (орус тили)
 • Мырзакматова М.О. ага окутуучу (кыргыз тили жана адабияты)
 • Рыспаева С.С. ага окутуучу (кыргыз тили жана адабияты)
 • Кожобекова Г.С. ага окутуучу (кыргыз тили жана адабияты)
 • Дуйшенова Г.Э. окутуучу (орус тили)
 • Кельдибаева Н.Б. окутуучу (орус тили)
 • Кинжеева Б.С. окутуучу (орус тили)
 • Токтоналиева Г.Т. окутуучу (кыргыз тили жана адабияты)
 • Анарбай кызы Уулжан окутуучу (кыргыз тили жана адабияты)
Окуу-усулдук иштери
Орус тили, кыргыз тили жана адабияты, кеп маданияты жана орус тили, риторика предметтери боюнча программалар иштелип чыкты.

Илимий-изилдөө иштери
2021-2022- окуу жылына "Кыргыз-орус тилдер" кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын сандык жана сапаттык көрсөткүчү төмөндөгүдөй:  кафедрадагы окутуучулардын жалпы саны-12. Алардын ичинен филология илимдеринин 1 кандидаты. 1 докторант, 6 ага окутуучу( алардын ичинен 4 аспирант), 5 окутуучу( алардын ичинен 3 аспирант). 
Кафедранын  илимий темасы: орус тили  багытында 10.02.20-салыштырма-тарыхый, тектештирме–типологиялык тил илими боюнча: ”Орус тилин окутуудагы инновациялык методдор”.

Кыргыз тили багыты боюнча: “Окуу усулдук көрсөтмөлөрдү кыргыз тили боюнча гуманитардык эмес адистиктер үчүн иштеп чыгуу”.

Фил. ил.канд. доц. м.а. Түмөнбаева М.Ж.

 • ·       2016-жылы кыргыз тилинде “Кыргыз тилинин компьютердик лингвистикасынын негиздери” аттуу окуу пособиесин  авторлош болуп жарыкка чыгарган;
 • ·       2016-жылы “2014-2016-жылдар аралыгында мамлекеттик тилди өнүктүрүү” программасы боюнча тренингге катышкан. Билим берүү жана илим министрлиги. 09.02.2016-ж.
 • ·       2016-жылы “Мамлекеттик тилди өнүктүрүү” программасы боюнча тренингге катышкан. Ата Түрк, Ала-Тоо университети. 17.03.2016-ж.
 • ·         Түмөнбаева М.Ж. “Кыргыз тилиндеги эмоционалдык-экспрессивдик каражаттар илептүү айтымдын негизинде”. Монография. М.Ж. Түмөнбаева. –Бишкек.,2018. Авангард.
 • ·       Окуу китептеринин, окуу-усулдук комплекстердин кыргыз тилинде жарык көрүшү: “Кыргыз тилинин  компьютердик лингвистикасынын негиздери”. –Бишкек.,2018. Туран. 400 б.
 • ·       Түмөнбаева М.Ж. ф.и.к. КР УИАнын докторанты, кыргыз тили боюнча багыты 10.02.01. темасы «Көркөм чыгармалардагы лингвистикалык каражаттар»
2018-ж. III кварталда Котормо таануу багытына орус тилинин практикалык курсу, кыргыз тили жана адабияты, НИТ, Социалдык иштер, Экономика, Аймак таануу, Эл аралык мамилелер, Юриспруденция, ИВТ, боюнча 3 усулдук пособия басууга даярдалган.
Эл аралык республикалык университеттин ичиндеги илимий конференциялар уюштуруу жана өткөрүү.
Н.Исанов атындагы КГУСТА менен биргеликте КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы ТАИда «Мамлекеттик, расмий жана компьютер технологиясын иштеп чыгуу маселелери» аттуу IV илимий-практикалык конференцияны уюштуруу (23-24.05.2015),

 • КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы ТАИ уюм «Сыдыков- белгилүү тилчи» (9,10,2015)
 • Ч.Айтматовдун 88 жылдык маарекесине арналган адабий конкурстарды уюштуруу.
2018-жылдын 17-18-май айында кыргыз-орус тилдер кафедрасы Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата «Чыӊгыз Айтматов-маданият, тил, тарых, этностор жана ааламдашуу» деген темада эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү 
Конференцияга катышкан коноктор: 
Бекбоев Аскар Асанкулович – филология илимдеринин доктору, Эмгек жана социалдык мамилелер академиясынын ректору.
Алсаитова Динара Аалиевна – Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство университетинин окуу бөлүмүнүн башчысы.
Матыева Акбермет Карыбековна - т.и.к., доцент, Эл аралык университетинин инновация жана инновациялык технологиялардын өнүгүүсү боюнча проректору.
Сооронбаев Дүйшөн Шайахмедович - «Ак жол» акционердик коомунун башкы мүдүрү, Айтматов таануучу.
Турусбаева Гульмира Абдыраковна - МУКР улуттук китепканасынын мүдүрү.
Ишеналиева Аида Огобековна – КР Президентинин алдындагы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комисиянын бөлүм башчысы.

I бөлүк «Талантка таазим »
КЭАУ ОИӨК борбордук кампусунда катышуучулар менен саат 9.00 жолугушуу   уюшулду.
1. Өтүүлүчү-сабак «Талантка таазим». Театралдаштырылган сценка.
 Б.Бейшеналиева атындагы Мамлекеттик искусство жана маданият университетинин студенттери тартуулады.
2. Сөзүн жазган Ч. Айтматов, обону Муратбек Бегалиевге таандык, «Ысык- Көлүм» аттуу ырын «Котормо таануу» факультетинин 1-курсунун студенти Абдукаримова    Айзирек аткарды.
3. Расул Гамзатовдун «Посвящение Айтматову» аттуу чыгармасын көркөм окуган «Эл аралык мамилелер» факультетинин студенти Марсова Фатима поэзиялар конкурсунда II даражадагы дипломдун ээси.
4.«Кылым карытар бир күн» романынан үзүндүнү «Философия» факультетинин 1-курсунун студенттери Жакыпова Гульфина жана   Болотбек  у   Бекбоо аткарышты.
Конференциянын ачылышы:
Саламдашуу сөзү:
1.    Айдаралиев Асылбек Акматбекович -  КР УИА академиги, КЭАУ ОИӨКнин камкордук кеӊешинин төрагасы.
2.    Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович - химия илимдеринин доктору, профессор, академик.
3.    Ишеналиева Аида Огобековна – КР Президентинин алдындагы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комисиянын бөлүм башчысы.
Сооронбаев Дүйшөн Шайахмедович – «Ак жол» акционердик коомунун башкы мүдүрү, Айтматов таануучу.
Бекбоев Аскар Асанкулович – философия илимдеринин доктору, Эмгек жана социалдык мамилелер академиясынын ректору.
Саат 10.00 конференциянын катытышуучулары «Ата-Бейит» мемориалдык комплексин көздөй автобус менен жеткилилип, ал жактан  Ч.Айтматовдун мүрзөсүнө гүл чамбарлар коюлуп куран окулду.

II бөлүк «Ааламга жол айылдан башталат»

Саат 11.00 конференциянын бардык катышуучулары жана коноктору жазуучунун кичи мекенине сапар тартты.
Автобустун ичинде интерактивдүү сабак өтүлдү: катышуучулар чыгармалардан монолог окушуп, жазуучунун каармандарынын көркөм образдарын чагылдырышты жана Айтматовдун чыгармаларына байланышкан ырлар ырдалды.
Конференциянын өзгөчө форматына жана өткөрүлгөн иш-чараларга коноктор өз ыраазычылыктарын билдиришип, Ч.Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгына байланыштуу кызыктуу окуяларды айтып беришти.
 18.05.18-ж.
Саат 9:00 конференциянын катышуучулары жана коноктору «Манас ордо» комплексине келишти, ал жактан аларды Талас облусунун губернаторунун орун басары  Шаботоева Азиат, «Манас ордо» комплексинин мүдүрү, жана Талас ТВ каналынын прессасы тосуп алып, Шекер айылына чейин коштоп жүрүштү.
Комплекстин мүдүрү «Манас ордо» тобу менен тааныштырды. Куран окулуп, музейде болушту. Музейдин кызматкери баатырдын төрөлүшүн, эрдиктерин, сөөгүнүн коюлгандыгын жана «Манас» эпосунун кыргыз эли үчүн кандай мааниси бар экендигин эӊ мыкты деӊгээлде айтып берди.
Андан ары саат 11.00 Шекер айылын карай сапарларын улашып, катышуучуларды ал жактан «Шайыр апалар» аттуу аялдар хору салтанат менен тосуп алышты. Конференциянын катышуучулары «Күркүрөө» атындагы Ч.Айтматовдун музейинде болушуп, ал жерден Ч.Айтматов тууралуу дагы да болсо кененирээк маалымат алышты.
III бөлүк  «Ата жана бала бир мектепте»
Саат 13.00. илимий-практикалык конференциянын ачылышы башталды .
Саламдашуу сөзү Төрөкул Айтматов атындагы орто мектептин мүдүрү Эсенгелди Момбековго берилди, ал өз сөзүндө конференциянын уюштуруучулары кыргыз-орус тилдер кафедрасынын башчысы Түмөнбаева М.Ж. жана модератору Мырзакматова М.О. тереӊ ыраазычылыгын билдирди.
Конференцияда Ч.Айтматовдун чыгармачылыгына жана чыгармаларына арналган докладдар Кыргызстандын ар кайсы жогорку окуу жайларынан, анын ичинен Шекер айылынын Т.Айтматов атындагы орто мектептин мугалимдери жана окуучулары, КЭАУ ОИӨКнин студенттери кыргыз жана орус тилдеринде окушту.
Шекер айылынын аксакалдары да Ч.Айтматовду эскерүү менен сөз сүйлөшүп,уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти.
Конференцияда ошол мектептин окуучуларынын катышуусу менен театралдаштырылан үзүндүлөр жана концерт көрсөтүлдү.
4.    Конференциянын аягында конференцияга активдүү катышкандыгы жана уюштургандыгы үчүн мектеп мүдүрү Э.Момбековго жана КЭАУ ОИӨК кыргыз-орус тилдер кафедрасынын окутуучусу Айльчиева А.Ж КР Президентинин алдындагы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комисиянын бөлүм башчысы Ишеналиева Аида Огобековна тарабынан мактоо баракчалары менен сыйланышты.
Андан тышкары конференцияны жыйынтыктап кыргыз-орус тилдер кафедрасынын башчысы Түмөнбаева М.Ж. Шекер айылынын Т.Айтматов атындагы орто мектептин мугалимдерине Ч.Айтматов тууралуу эстелик китеп тапшырды.


 
 

 

           

 

 

 

  

  

  

 

 Профессордук-окутуучулар курамынын эл аралык, республикалык, жождор аралык илимий конференцияларга, симпозиумдарга ж.б. катышуусу.

 •  «Юнусалиев окуулары» конференциясына катышуусу. (24.12.2015).
 • ·        2016-жылы “2014-2016-жылдар аралыгында мамлекеттик тилди өнүктүрүү” программасы боюнча тренингге катышкан. Билим берүү жана илим министрлиги. 09.02.2016-ж.
 • ·        2016-жылы “Мамлекеттик тилди өнүктүрүү” программасы боюнча тренингге катышкан. Ата Түрк, Ала-Тоо университети. 17.03.2016-ж.
 
2018-жылдын 18-май айында кыргыз-орус тилдер кафедрасы Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата «Чыӊгыз Айтматов-маданият, тил, тарых, этностор жана ааламдашуу» деген темада эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү
 Талас ш., Шекер а., Төрөкул Айтматов атындагы орто мектеби.
Жарыяланган эмгектер:
1.Эмоция менен лексико-грамматикалык каражаттардын байланышы Эл Агартуу. «Алтын Тамга». - Бишкек, 2008. Чыг.№.11-12-  65-69-б.
2.Илептүү - буйрук сүйлөмдүн экспрессивдик -эмоционалдык табияты Эл Агартуу. «Алтын Тамга». - Бишкек, 2008.
3.Эмоционалдуу-экспрессивдүү каражаттын лексикадагы, стилистикадагы жана семантикадагы орду Известие Вузов. -Бишкек, 2008. Чыг..№. -11-12-65-69-б
4.Интонация жана эмоциянын карым- катышы Известие Вузов. -Бишкек, 2008. 1026—9045 Чыг. №5-6.171-173-б.
5.Кыргыз тилиндеги айтымдын изилдөө өзгөчөлүктөрү Наука и новые технологии.-Бишкек, 2009. Чыг. №6 293-295-б.
6.Илептүү сүйлөмдүн функционалдык татаал түрлөрү Наука и новые технологии.-Бишкек, 2009. Чыг. №6 293-295-б.
7.Илептүү сүйлөмдүн функционалдык татаал түрлөрү Наука и новые технологии.-Бишкек, 2009. Чыг. №6 293-295-б.
8.Кыргыз тилиндеги илептүү сүйлөмдүн модалдык, интонациялык маанилеринин негиздерин эксперименттик анлиздөө Социальные Гуманитарные Науки. -Бишкек,2009. Чыг. №3-4 234-235-б.
9.Илептүү сүйлөмдөрдү уюштурган сырдык сөздөрдүн модалдык маанилери Социальные Гуманитарные Науки. -Бишкек,2009. Чыг. №3-4. 217-220-б.
10.Лингвокультурологические проблемы речевого этикета в межкультурной коммуникации Вестник КГУСТА.- Бишкек, 2011. Чыг. №2 (32) ТОМ 2. 3337-339-б.
11.Интонация жана эмоциянын карым- катышы Известие Вузов. -Бишкек, 2008. 1026—9045 Чыг. №5.
2018-ж.Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата "Мир читает Айтматова" декадасы 12.11.18.-12.12.2018  иш чарасы откорулду.
2018-ж.28-ноябрда Ак илбирс- Ала- Тоонун байлыгы" аттуу жоо журуш Бишкек шаарындагы мамлекеттик 5 университеттер:  Жаш гвардия бульвары-Чуй проспекти КРУИА- Ч.Айтматов проспекти КУУ- БГУ-И.Раззаков атындагы КТУ-Манас маршруту боюнча откорулду.


2019-ж. 20-мартта Нооруз-2019-ж.КЭАУнин Борбордук кампусунда откорулду.
2019-ж.15-апрелинде  С.Чокморовдун 90жылдыгына карата "С.Чокморов -уникалдуу талант" КЭАУнун ОИОКнин студенттери жана С.Чокморов атындагы мектебинин окуучуларынын арасында шахматтык мелдеш жана концерттик программадагы иш-чара откорулду
2019-ж. 23 сентябрында Мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата КЭАУнун ОИОКнин Борбордук кампусунда "Тил тарыхы- эл тарыхы" аттуу иш-чара болду.